Beste Leden,

KBO Kring Gemeente Someren is een samenwerkingsverband binnen KBO-Brabant met daarin verenigd alle KBO-afdelingen van Someren.Wij willen met deze website graag iedereen op de hoogte houden van wat er speelt binnen onze gemeente, we proberen u zo veel mogelijk te informeren over allerlei zaken die voor u van belang zijn; WMO, subsidies, belastingen, pensioenen, verzekeringen, kortingen etc. Voor reacties, opmerkingen, suggesties of ideeën kunt u altijd een mailtje sturen naar één van de bestuursleden.
Voor de activiteiten in uw eigen afdeling verwijzen wij graag naar de sites van de afdelingen.

Uw voorzitter, Cor van de Sande

Pas op: oplichting boosterprik

Ouderen in Nederland ontvingen de laatste dagen e-mails van oplichters over boosterprikken. Met de berichten proberen criminelen bankgegevens in handen te krijgen, waarschuwt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland dinsdag.

In de mail staat dat ouderen verplicht zijn om een boosterprik te halen en dat ze een afspraak kunnen maken door op een link in de mail te klikken. Vervolgens moeten ze inloggen bij hun bank, maar die banksite is nagemaakt.

Klik hier voor het bericht op de site nu.nl.

Klik voor het hele bericht op GGD GHOR Nederland

Op onze website staat een voorbeeld van hoe de nepmail eruit ziet: klik hier.

 

 

 

Subsidieregeling ontmoetingsruimten ouderenhuisvesting

Op 10 januari 2022 opent de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Deze regeling maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de realisatie van een ontmoetingsruimte in een geclusterd wooncomplex. Deze regeling sluit aan bij de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Voor wie en waarom?
a) Bent u 55 jaar of ouder? En bent u samen met vrienden of gelijkgestemden vanuit een stichting, vennootschap of vereniging van plan een geclusterd wooncomplex van minimaal 5 woonheden te realiseren? Denk hierbij aan een woonhofje of een tot woningen verbouwde school.

b) Of bent u een ondernemer met plannen voor het realiseren voor een geclusterd wooncomplex van minimaal 5 woonheden voor 55+ers?

Het toevoegen van een gezamenlijke ruimte is in beide gevallen van grote toegevoegde waarde. In deze ruimte kunnen bewoners samenkomen, om bijvoorbeeld samen te eten of activiteiten te organiseren.

Wie weet is deze regeling wat voor uw woon(zorg)project.
Een website voor deze regeling is in de maak.

Inschakelen intermediair
Een procesbegeleider kan van grote toegevoegde waarde zijn bij het aanvragen van een subsidie.
Lees hier iets over de inzet en keuze van een procesbegeleider.

Binnenkort online informatiesessie
Heeft u (of uw procesbegeleider) interesse in het aanvragen van de SOO subsidie? Dan is het een goed idee om de online informatiesessie over deze regeling op woensdag 8 december 2021 van 10:00 – 11:00 uur bij te wonen. Tijdens deze online sessie wordt uitgelegd hoe u de subsidie kunt aanvragen. U kunt zich aanmelden voor de sessie. Een opname van de sessie zal ook op de SWZ en (te verschijnen) SOO pagina’s staan.

Aanmelden

 
     
 

 

Brabantse Week van het Wonen 6 - 10 december

Brabantse Week van het Wonen: van urgentie naar resultaat

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 december 2021 vindt de Brabantse Week van het Wonen plaats. U treft op onze website de links naar alle webinars aan. Mocht u nog belangstelling hebben voor één of meerdere webinars dan kunt u zo dus gemakkelijk aansluiten.

Meer achtergrondinformatie over de diverse programmaonderdelen vindt u op www.brabant.nl/weekvanhetwonen

Klik hier voor het bericht op onze website met de links naar de webinars.

 

 
     
     

 

 

Aanpassing Handreiking voor buurthuizen

Er is weer een update van de Handreiking voor buurthuizen, gedateerd 30 november. Lees hier het bericht op de aparte website KBO-Brabant in coronatijd.

 

 

Mooi lobbysucces: Mantelzorger mag tegelijk met een 80-plusser geprikt worden

80-plussers mogen hun partner meenemen naar de prikstraat voor de booster/oppepprik, mits de partner 60+ is. KBO-Brabant heeft vorige week aan het ministerie van VWS gevraagd of ook anderen zoals de mantelzorger mee mogen. Veel 80-plussers hebben geen partner (meer) en wonen alleen.

Op 25 november kregen we bericht van het ministerie van VWS dat zij een brede definitie van partner hanteren. Dit mag dus ook een mantelzorger zijn van 60+, mits vooraf gemeld tijdens het maken van de afspraak. Het advies is immers dat ouderen zoveel mogelijk naar een GGD-locatie komen.

Lees hier het volledige bericht op onze website.

 
 

 

OMT: advies aan zelfstandig wonende ouderen

Het coronavirus heeft flink toegeslagen, vooral bij oudere mensen. Als we de statistieken lezen, dan zien we dat vanaf een bepaalde leeftijd meer mensen met ernstige klachten in het ziekenhuis zijn opgenomen en overlijden. Vaccinatie geeft goede bescherming, maar die bescherming wordt bij ouderen na verloop van tijd minder. Het is dus belangrijk dat u de boostervaccinatie haalt om uw afweer op te peppen. Door het hoge aantal infecties in de hele bevolking is het risico op besmetting nu groot. En vaccinatie voorkomt niet altijd overdracht of ernstige ziekte. Ouderen krijgen daarom het advies om -voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen- een aantal extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Lees hier het hele document.

 

 

 

Zet leger snel en breed in

De boosterprikken moeten zo snel mogelijk worden gegeven, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties. Het is een goed idee om Defensie hiervoor in te zetten. Voor het einde van het jaar moeten alle 60-plussers die dat willen een derde prik hebben gehad. Nog langer dralen kan leiden tot onnodige sterfgevallen onder ouderen. De bescherming van de eerste twee prikken tegen corona wordt bij deze groep het snelst minder. Het zijn vooral ouderen die, ondanks de vaccinatie, in het ziekenhuis terecht komen met corona.

Dit persbericht ging vorige week uit.

Lees hier het volledige bericht op onze website.

 

 

Senioren Expo verplaatst naar mei 2022

De organisatie van de Senioren Expo heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten de beurs te verplaatsen van januari 2022 naar mei 2022. Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei zijn bezoekers van harte welkom!

Afdelingen van KBO-Brabant die een bus hadden besteld zijn inmiddels op de hoogte gesteld en kunnen zich opnieuw aanmelden voor een bus in mei.

Vrijkaarten die waren uitgedeeld onder de Ons bezorgers blijven geldig voor mei.

Afdelingen die de posters hadden opgehangen voor de beurs in januari, worden verzocht deze weg te halen, zodat geen verwarring ontstaat.

 
     
     
 

Zo winkelt u veilig online

Op de website van IkWoonLeefZorg (van de Rabobank), staat een helder verhaal over waar je op moet letten bij het online winkelen, zodat er minder kans is dat u wordt opgelicht. Let op de kwaliteit van de website, maar ook op uw apparatuur, uw internetverbinding en veilig betalen.

Klik hier voor de informatie.

 

Silver Starters: gratis leerprogramma voor ondernemende vijftigplussers

Vijftigplussers zijn een snel groeiende groep startende ondernemers. Toch zijn er vrijwel geen startup-programma’s gericht op die doelgroep. Leyden Academy on Vitality and Ageing en Aegon organiseren daarom van 15 februari tot en met 7 juni 2022 Silver Starters, een gratis leerprogramma voor vijftigplussers die een eigen bedrijf willen opzetten. Eerdere edities hebben laten zien dat het programma de deelnemers niet alleen verder brengt in hun ondernemerschap, maar ook bijdraagt aan hun zelfvertrouwen.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Bent u deelnemer aan ABP?

Goed nieuws! KBO-Brabant wil als zelfstandige vereniging van 125.000 senioren met een eigen kieslijst kandidaten leveren voor de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan ABP. Om toegelaten te worden als vereniging, hebben we eerst 500 ondersteunende handtekeningen van ABP-deelnemers (werkend of gepensioneerd) nodig. Bent u een ABP deelnemer? Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ook zo’n ondersteunende handtekening aanlevert. Wilt u dan een formulier invullen?

Klik hier voor het volledige bericht op onze website.

Zanggroep Kazoo biedt kerstconcert aan

Wij ontvingen de volgende mail van zanggroep Kazoo.

'Omdat er ook dit jaar weer haken en ogen zitten aan veel mensen over de vloer bij live optredens, hebben wij met onze zanggroep een kerstconcert opgenomen met klassieke en moderne kerstliedjes, mooie muziek en een kerstverhaal en -gedicht. Dit kan rond de kerstdagen dan intern vertoond worden in instellingen zoals verpleeghuizen, dagopvang enz. Of tijdens een kerstviering van een (ouder)vereniging bijvoorbeeld.

Deze digitale kerstvoorstelling bieden we jullie aan uit liefde voor zang, voor onze medemens en de kerstgedachte. Er kon en kan door Corona al zoveel niet. Dit kan wel! De voorstelling komt beschikbaar vanaf 7 December.
Als u interesse heeft, laat het ons weten door een mail te sturen naar: zanggroepkazoo@gmail.com

U kunt dan GRATIS de link naar de opname krijgen en downloaden!

Natuurlijk was het opnemen van deze voorstelling voor ons niet gratis. We zouden een donatie van u of uw instelling daarom zeer waarderen. Ook dat kan gecommuniceerd worden via de mail.

In deze bijlage vindt u de poster.

Hopende u hiermee een mooi aanbod te hebben gedaan, groet Zanggroep Kazoo u hartelijk!'

Subsidie aanvragen is weer mogelijk bij Lang Leve Kunst Fonds

Van het Lang leve Kunst Fonds ontvingen wij dit bericht:

'Heeft u een mooi projectidee zodat meer ouderen actief bezig kunnen zijn met kunst? Het Lang Leve Kunst Fonds staat weer open voor uw aanvraag. Kijk hier voor de richtlijnen en het aanvraagformulier.Na de twee succesvolle aanvraagrondes van dit jaar kiezen we nu voor een doorlopende procedure. Zodat u op elk moment uw aanvraag in kunt dienen. Deze nemen we binnen twee weken in behandeling. Binnen vier maanden krijgt u bericht over een mogelijke toekenning of afwijzing. Als u aanvraagt voor een bedrag dat hoger is dan € 35.000, duurt de besluitvorming langer en krijgt u binnen zes maanden een bericht. Houd voor de start van het project rekening met deze termijnen.'

Is het een idee om bijvoorbeeld subsidie voor de projecten van Switch2move of Stoute Schoenen aan te vragen?
Dat zijn twee partijen die betrokken zijn bij de sociale concertreeks in december, genaamd Grijs Gedraaid.

Klik hier voor de website van Switch2move (bewegen/dans). En kijk: hier ziet u hoe in diverse plaatsen in Brabant al zoiets wordt georganiseerd.
Klik hier voor de website van Stoute Schoenen: kunst en cultuur voor ouderen.